ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Άρθρα και βιβλία του ιδίου: 
Leonardo
Π. Κατσουλίδης, Οξφόρδη Αγγλία. Έργα που πραγματοποιήθηκαν σε περιστρεφόμενο καβαλλέτο, 4.10.1969.

Ζυγός
Τ. Κατσουλίδης, Η Λιθογραφία, Μάρτης 1981.

Τέχνη και Λόγος
Τ. Κατσουλίδης, Α. Τάσσος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος, Δεέμβρης 1985.

Το Σχέδιο του Γράμματος
Τ. Κατσουλίδης, Αθήνα, εκδόσεις Καστανιώτη, 1989, σελ. 140.

Ο Παπά Μιχάλης
Τ. Κατσουλίδης, εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2001, σελ. 152.

Το τραίνο
Τ. Κατσουλίδηςεκδόσεις Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 2011, σελ. 176.
Articles and books by the Artist:
Leonardo
P. Katsoulidis, Works that were realized on a rotating easel. Oxford, 4.10.1969.

Zygos
T. Katsoulidis, Lithography. March 1981.

Techni kai Logos
T. Katsoulidis, A. Tassos, The artist, the man. December 1985.

To Schedio tou Gramatos
T. Katsoulidis, The design of the letter, Kastaniotis Publ. Athens, 1989, p. 140.

Papamichalis
T. Katsoulidis, Livanis Publ. Athens 2001, p. 152.

To treno
T. Katsoulidis, The train, S. I. Zaxaropoulos. Athens 2011, p. 176.