1960

ΕΚΘΕΣΗ ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ “ΖΥΓΟΣ” 1960

«Ο Κατσουλίδης ξεκινώντας από μια βαθύτερη αίσθηση ευθύνης και με ειλικρίνεια ξεχασμένη από τους νέους στις ημέρες μας, παρουσιάζεται ανάμεσά μας και πορεύεται στο δύσκολο δρόμο του πραγματικού δημιουργού που δε θέλει ούτε το κοινό να εξαπατήσει ούτε τον εαυτό του. Το σχέδιό του περιεκτικό, η φόρμα του στέρεη, και καλοδουλεμένη, έχει μια εσωτερικότητα έντονης ανταπόκρισης με τον κόσμο που μας περιβάλλει μετουσιωμένο σε σχήματα και χρώματα, με καθαρή πλαστική αίσθηση…»
Α. Τάσσος, 1960
“Starting at a deeper sense of responsibility, and with an honesty forsaken by the youths in our days, Katsoulidis appears in our midst and walks the difficult path of the true creator who wishes to deceive neither himself, nor his audience. His design – inclusive, his form – solid and well-worked, hold an internality of vivid response to the world that surrounds us, trasmutated into figures and colours, with a clear sculptural sensation…”
A. Tassos, 1960