1973

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ, ΕΚΘΕΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΩΡΑ”, ΑΘΗΝΑ 1973

Η επάνοδος στην παραστατική ζωγραφική έγινε το 1972 – 1973 με σειρά έργων κοινωνικής κριτικής που εξέθεσε το 1973 στην γκαλερί ΩΡΑ. Δύο λιθογραφίες Νο 93 και 94 που έγιναν παράλληλα με τη ζωγραφική του Ο άνθρωπος με το μπαλάκι και τα σκυλιά επάνω στην Ακρόπολη να εποπτεύουν (συμβολισμός της επιβολής της δικτατορίας των συνταγματαρχών) και η Οδός Πανεπιστημίου με τον άνθρωπο με το μπαλάκι να παίζει στη μέση του δρόμου , με τη σμίκρυνση με σημασία των ανθρώπων που κυκλοφορούν στο πεζοδρόμιο (έργα τόσο τα ζωγραφικά όσο και τα λιθογραφικά) έγιναν με τη χρησιμοποίηση της φωτογραφίας επεξεργασμένης με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας με την οποία αποτυπώνει το σχέδιο επάνω στον καμβά. Νο 160 Μανάδες στα μαύρα. Με την τεχνική αυτή εισάγει στη ζωγραφική του τις γραφικές τέχνες για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος με το μπαλάκι, είναι ο τίτλος της έκθεσης για την οποία γράφει στο περιοδικό Γυναίκα η κριτικός της Τέχνης η Β. Σπηλιάδη (8-8-1973):
«Στην τελευταία εργασία του χαράκτη και ζωγράφου Τάκη Κατσουλίδη που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της μεταξοτυπίας, αποκαλύπτεται, με ποίηση και ειρωνεία η καθημερινή πραγματικότητα. Μια τουριστική πραγματικότητα με τις ποικίλες διαβρώσεις της. Ο Κατσουλίδης με τη δουλειά αυτή προτείνει μια πολύ πρωτότυπη και προσωπική οπτική γωνία για να βλέπει κανείς τα γύρω του πράγματα. Ο άνθρωπός μας θα παίζει γκολφ μέσα στην οδό Πανεπιστημίου, μεγεθυμένος σε σχέση με τους αμέτρητους διαβάτες. Θα συνεχίσει να παίζει μπροστά σ’ ένα Παρθενώνα, πλάι σε μια σημαία, κοντά σε μαυροφορεμένες γυναίκες κάτω από έναν εσταυρωμένο…».
Β. Σπηλιάδη “Γυναίκα”, 1973
His return to figurative painting occurred in 1972 – 1973 with a series of works of social critique, which he showed in 1973, in ORA gallery. Two lithographs, Numbers 93 and 94 (works both painterly and lithographic), which were created at the same time as his painting “The man and his ball” – with the dogs on the Acropolis watching over Panepistimiou Avenue (symbolising the imposition of the regime of the colonels), with the man with the ball playing in the middle of the street, with the meaningful downsizing of the passersby on the pedestrian walk – were done using photography processed in the method of silk-screening to impress the design on the canvas. In Nr. 160, “Mothers in black” technique, he introduces the graphic arts in painting for the first time in Greece. “The Man with the Ball” is the title of the exhibition about which V. Speliadi wrote in the art section of “Gynaika” magazine (8/8/73):
“The latest works of the engraver and painter Takis Katsoulidis where he uses the method of silk-screening, reveal our daily reality with hints of poetry and irony; a ῾visitorsʾ reality with its eroding effects. With this work, Katsoulidis has given us a very original and personal point of view from which one can look outwards. Our man, playing golf on Panepistimiou Street, is larger in size than the numerous passers-by. He continues to play in front of the Parthenon, next to a flag, near some women dressed in black, beneath the crucified Christ”.
V. Spiliadi “Gynaika” magazine, 1973